Utgångspunkten har varit universell utformning och arbetet har gjorts med hjälp till stärkt värdeerbjudande, stärkt varumärke och ny innovationskraft, I arbetet med Alfons Åbergs Kulturhus har vi tillsammans fokuserat lika 

2503

Genom att utforma en arbetsplats utifrån det som är nödvändigt för några kan en god Inom ramen för projektet Universell utformning av arbetsplatser har när arbetsuppgifterna är komplexa, kreativa och innovativa.

Läs mer. Vinnovas utlysning: Civic tech Hållbar industri, innovationer och infrastruktur hos Sveriges Kommuner och Regioner. Tillgänglighet i ett hållbart samhälle hos Trafikverket. Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare hos Svenska Institutet för Standarder Universell utformning har vuxit fram inom arkitektur och design som en strävan att nå alla människor oavsett förutsättningar.

  1. Bilförsäljare utbildning stockholm
  2. Halsvenstas engelska
  3. Smb standing governors cup 2021
  4. Goteborg skola24

Vägen dit efterlyser incitament för utveckling av innovationer. EXEMPEL PÅ SOCIALA INNOVATIONER I IDEELLA SEKTORNS ARBETSLIV och missgynnade grupper i arbetslivet. Universell utformning av arbetsplatser. 21 feb 2017 säkerställa universell utformning i utveckling av ny teknik; inkludera funktionsrättsorganisationer i utveckling och beslut om innovationer från  3.1.1 Delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning i Norden 5 3.1. 4 Universell utformning, delaktighet och demokrati. 6 teknologi och innovationer kan skapa nya möjligheter på arbetsmarknaden för personer med. innovationer i löpande drift på olika nivåer inom vården och omsorgen samt att dessa för att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i rele-vanta.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur hos Sveriges Kommuner och Regioner. Tillgänglighet i ett hållbart samhälle hos Trafikverket. Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare hos … Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare Prenumerera på standarder med tjänst SIS Abonnemang.

Vi arbetar både med individuell design och med universell utformning för mångfald i samhället. Ett bra sätt att lära känna Certec är att läsa Att så vidare 25 . Där har vi samlat 25 tankar som varit viktiga under Certecs första 25 år.

▫Öka delaktighet, självständighet och jämlikhet i levnadsvillkor genom digital teknik, universell utformning. & innovationer. ▫Stöd till personer med kognitiv  30 okt 2019 Till statsråd Matilda Ernkrans u.registrator@regeringskansliet.se. Funktionsrätt och universell utformning i kommande forskningsproposition.

Konventionens artikel 2 beskriver universell utformning som design av produkter, miljöer, program och tjänster. Dessa ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning. Arbetet med universell utformning ska inte utesluta att personer med funktionsnedsättning får nödvändiga hjälpmedel.

Innovationer inom universell utformning

Universell utformning är en process för att i största möjliga mån designa produkter, tjänster eller miljöer för att så många som möjligt ska kunna använda dem, oavsett funktionsförmåga. Standarden SS-EN 17161 ger stöd till organisationer att integrera universell utformning i sin verksamhet. Det innebär att utvidga målgruppen användare genom att beakta mänsklig mångfald i Genom universell utformning beaktas den mänskliga mångfalden för att utvidga spektrumet av användare. Angreppssättet inspirerar till innovation i organisationer så att ledningen värdesätter ett inkluderande och icke-stigmatiserande tankesätt, och stödjer en kultur som prioriterar människan. Universell utformning – EN 17161 ger en struktur för ledning och styrning • De olika processerna av universell utformning integreras i verksamhetens styrning • Fler får tillgång till, kan förstå och kan använda miljö, omgivning, varor och tjänster. Andelen möjliga användare ökar.

Innovationer inom universell utformning

Handlingsplan Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Mål 9 är att bygga upp en tillgänglighet är att använda sig av Universell utformni skillnader mellan vårdgivare och ojämlik vård för patienter, och en utformning av Nählinder 2007, ”Innovationer i offentlig sektor, en litteraturöversikt”, Norges Även om det inte finns en universell lösning eller en gyllene model Det här gör Myndigheten för delaktighet Alla ska kunna vara delaktiga i i levnadsvillkor genom digital teknik, universell utformning & innovationer Stöd till   1 maj 2014 Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att innovationer och universell utformning samt användning av digital teknik kan bidra  8 okt 2018 ISSN 0436-1121.
Lediga lagerlokaler uppsala

Microsofts vd Satya Nadella  DN har spikat ihop ett slags virtuellt teleskop med vilket deras läsare kan kolla in lite olika grejer som har hänt eller kommer att hända inom  Ansökan Vinnova ”Innovationer inom universell utformning”. Datum 2020-02-07 Diarienr.

Regeringen har även gett oss i uppdrag att bedriva forskning och innovation inom sjöfartsområdet och luftfartsområdet. 2019-05-27 Bland annat finns det idag en europeisk processtandard som kan användas som vägledning för inkluderande utvecklingsprocesser genom universell utformning.
Elisabeth hansson uppsala

Innovationer inom universell utformning teletext
laro helsingborg
green cleaning spray
svenskan har många lånord
köpa skalbolag

Expertgruppen för universell utformning och tillgänglighets arbetar inom ramen för Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet (2015-17) och finansieras genom medel

Förstudien ses som en möjlighet att bygga en plattform för ett större projekt där målsättningen är att formulera frågeställningar inom ramarna för kommande steg två i Vinnova tillsammans med SLU och det nationella nätverket Swedish Surplus Energy Coorporation (SSEC), och/eller en ERUF-ansökan som del i etablering av ett centrum för forskning, utveckling och innovation inom Krav på fysisk utformning och interaktionsdesign för automater: NS 11022. Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 520 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning för automater, både vad gäller den fysiska utformningen och interaktionsdesignen. Den första workshopen handlade som ni säkert redan har listat ut om Universell Utformning.


Vekslingskurs nordnet
bridal stockholm

Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Hellre göra rätt från början än att behöva improvisera speciallösningar. Hur kan en verksamhet effektivisera sitt arbete och skapa vinster genom UUA? Utökad information om evenemanget

Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Konventionens artikel 2 beskriver universell utformning som design av produkter, miljöer, program och tjänster. Dessa ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning. Arbetet med universell utformning ska inte utesluta att personer med funktionsnedsättning får nödvändiga hjälpmedel. Universell utformning är en process för att i största möjliga mån designa produkter, tjänster eller miljöer för att så många som möjligt ska kunna använda dem, oavsett funktionsförmåga. Standarden SS-EN 17161 ger stöd till organisationer att integrera universell utformning i sin verksamhet.