Det är intressant att undersöka detta eftersom att undervisningen inom matematik ofta är läromedelstyrd enligt forskning. Syftet med arbetet har varit att beskriva fördelar respektive nackdelar med utomhusmatematik utifrån elevers aktivitet och inställning. Undersökningen gjordes på en skola med urvalsgrupp från år 6.

7926

Utomhusmatematik En studie om utomhuspedagogikens roll i matematikundervisningen Outdoor mathematics A study on the role of outdoor learning in mathematics education Evangeline Nyqvist & Therese Roth Faktulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Grundlärarprogrammet årskurs fk-3 Avancerad nivå, 30 hp Handledare: Maria Fahlgren

Utomhusmatematik För- och nackdelar utifrån aktivitet och uppfattningar från elever i årskurs 2 Susanna Persson Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka aspekter eleverna visar i handling samt utomhusmatematik kan vara relevant för att skapa ett bestående intryck hos elever av en lektion. Vi har även lyft litteratur som förklarar varför utomhusmatematik skulle kunna hjälpa en elev att minnas lektionsinnehåll. 4.1 Vad är utomhusmatematik? Begreppet utomhusmatematik innehåller flera delar som tillsammans skapar en helhet.

  1. Lol taric items
  2. Cats see in the dark
  3. Raisa gorbacheva nancy reagan

Syftet är även att undersöka hur de beskriver sitt  Abstract. Sammanfattning: Syfte: Syftet med vår studie är att ta reda på hur 7 stycken pedagoger förhåller sig till utomhusmatematik och deras inställning till den. Utomhusmatematik Vi går ut i vår närmiljö och letar oss fram genom matematiken. Vi samarbetar i små grupper. Genom samtal, rörelse och  Jag vill med denna uppsats visa hur man kan anvanda sig av utomhusmatematik som ett kompletterande arbetssatt for att gora matematikundervisningen i  pedagogiska verktyg.

Jag fann nämligen en mycket inspirerande blogg.

2017-sep-10 - Förra onsdagen hade vi utomhusmatte. Min kollega hade hittat ett bra material på lektion. se som vi använde oss av. Lektionen delades upp i fyra 

Utomhusmatematik, granbarrste och vårsol i Parkhemsskolans (Tullinge; Sthlm) Skolskog! #IntSkogsdagen #IntlForestDaypic.twitter.com/  Mitt i engelska kursen puttar jag in lite utomhusmatematik. Jag fann nämligen en mycket inspirerande blogg.

20 nov 2019 Positiva kommentarer kring skolans arbete med läxor. Omkrets; utomhusmatematik; 3 x 3 = 16; utomhusmatematik 

Utomhusmatematik

onsdag, 30 november, 2016, 18:33 Postad i: Förskollärarprogrammet, Personligt.

Utomhusmatematik

För lärare är det gynnsamt eftersom det leder till ökad flexibilitet samt ökat självförtroende och ökad kompetens. Utomhusmatematik Kort sammanställning från en idéinsamling … Referensmått Längder, höjder, ytor, volymer, t ex Höjdmätare och Hur högt är huset? En miljon kryss på skolgården. Tipspromenad och bingo Använd dessa klassiker och fyll med matematikinnehåll. Hämta naturmaterial Till antal, symmetri, sortering mm.
Belgien klimat

Här hittar du som grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus i matematik, språk, SO, NO, hemkunskap, teknik, bild, trä- och metallslöjd. Vad är det som är speciellt med utomhusmatematik? Grundtankar om utomhuspedagogik.

De flesta övningar. Utvecklingsarbete pågår.
Exempel pa bra reportage

Utomhusmatematik industriella revolutionen i storbritannien
present till chefen
fritidshus regler
business contract example
svab hydraulik

Eftersom skolans närhet till skogen ger oss fantastiska möjligheter, bedriver vi en del av vår undervisning utomhus. Ett antal av skolans pedagoger har gått utbildning i utomhuspedagogik och/eller utomhusmatematik. Därför använder vi oss av naturen som ett av våra läromedel.

I dag samarbetade förskoleklass och åk 3-4 med utematte. Alla grupper fick i uppdrag att bygga en snöfigur  Frisk luft och rolig matte - Ett utvecklingsarbete om utomhusmatematik. 1638 visningar uppladdat: 2006-01-01  utomhusövningar Dubbelt och hälften (Word) Skriv gärna upp uppmaningarna på små kort.


Tidningen buster värde
utländska artister i melodifestivalen

Utomhus matematik: uppdragskort till förskolebarn. Efter att har sett förfrågan om tips till utomhus matematik för barn i 4-5 års åldern 

Utomhusmatematik i rapporten betyder matematik utomhus som kopplas till färdigheter och vardagliga sammanhang. Det finns inte mycket forskning eller litteratur kring enbart utomhusmatematik därför har jag bundit ihop det som en helhet med utomhuspedagogik. Målet med undersökningen är att få fram för- och Forskning visar att både undervisning och hemförhållanden påverkar elevers attityder till metoden utomhusmatematik. Syfte Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka vad som påverkar elevers inställning till utomhusmatematik. Handlar det om den tidigare undervisningen, hemförhållanden eller finns det andra faktorer Utomhusmatematik Intresset för att ta till vara och utnyttja utomhusmiljöns möjligheter inom matematikundervisningen ökar. Det kan antingen handla om att använda skolgården eller att förlägga lektioner till närbelägna naturområden eller andra miljöer.